5.

Six volumes of poetry by Professor Mariusz Orion-Jędrysek
[MP of the Polish Seym (KP PiS), secretary of state. Chief National Geologist at the Ministry of the Environment (in the years 2005 – 2007, 2015 – 2019). Government Plenipotentiary for State Raw Material Policy (in the years 2016 – 2019)]
• design, illustrations, desktop publishing, pre-press

• • •

Sześć tomików poezji prof. Mariusza Oriona-Jędryska
[Posła na Sejm RP (KP PiS), sekretarz stanu. Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska (w latach 2005 – 2007, 2015 – 2019). Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa (w latach 2016 – 2019)
• projekt, ilustracje, skład i łamanie, przygotowanie do druku

click on image to return / kliknij na obrazek by powrócić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *